preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

Login
Tražilica
Od vrtića, do srednje

 

Dobitnici smo Nagrade grada Karlovca

Dobitnici smo priznanja "Vitez tolerancije"

O našem gradu

 

  

Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Plan i program za OŠ

Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 10. 2015.

Ukupno: 63054
 

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac radi po kalendaru MZO-a. Godišnji plan i program rada psihologa organiziran je prema standardima rada psihologa u OŠ i SŠ, propisanima od strane MZO-a i Hrvatske psihološke komore, u programu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja Centra. 

Realizacija godišnjeg plana i programa rada psihologa ostvarena je kroz individualni i skupni rad u  DV, OŠ i SŠ Centra u suradnji s razrednicima, nastavnicima, voditeljima OOS i str. suradnicima u Centru.  Redovito se provode poslovi u povjerenstvima za upis u predškolski odgoj, za upis u OŠ (RO, razredni odjeli – čl. 8 i  OOS, odgojno obrazovne skupine - čl. 9 Pravilnika) i SŠ Centra (ljetni, jesenski upisni rokovi), kao i poslovi za stručno povjerenstvo Centra kod određivanja primjerenog oblika školovanja i ostvarivanja prava na pomoćnika u nastavi. Prema novim standardima za E- upise u SŠ, pravovremeno se prate i realiziraju sve potrebne aktivnosti prema nadležnim službama i roditeljima učenika u svrhu ostvarivanja prava na izravni upis. Obvezni su pregledi učenika 8. raz. OŠ Centra na službi šk. medicine, Medicini rada, individualna i skupna psihologijska procjena u suradnji sa službom profesionalnog usmjeravanja HZZ-a u svrhu određivanja primjerenog programa srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, te savjetovanje roditelja i učenika potencijalnih kandidata za upis u SŠ Centra.

Za potrebe polaznika/učenika COODM-a, pripremaju se nalazi i mišljenja psihologa (prilog dokumentaciji za Zavod za vještačenje),  provodi se opservacija novih učenika nakon upisa i praćenje razvojno obrazovno rehabilitacijskog statusa u završnim programima DV (starija predškolska skupina), OŠ (8.raz.) i SŠ (3.raz.) u svrhu dodatne podrške i savjetovanja roditeljima i učenicima. U cilju poboljšanja psihofizičkog zdravlja i psihosocijalnog razvoja učenika i odjela u cjelini, provode se opservacije funkcionalnog, razvojno rehabilitacijskog statusa i  zdravstvenih potreba učenika.

U suradnji s razrednicima i voditeljima za sjednice Razrednih vijeća i kolegije, savjetovanja, daju se prijedlozi i preporuke za individualizaciju odgojno obrazovnog rada i rehabilitacijske potrebe, kao i za dodatne specijalističke preglede u zaštiti psihofizičkog zdravlja i razvoja djece i mladih.

U radu odgojiteljskog vijeća predškolskog odgoja psiholog priprema stručnu procjenu i mišljenje za šk. obveznike, za nadležna stručna povjerenstva matične OŠ, u suradnji s voditeljima skupina provodi dodatna savjetovanja roditelja za potrebe rehabilitacije i/ili  za ostvarivanje prava na primjereni oblik školovanja i rehabilitacije.

Prema obvezama str. suradnika psihologa za rad na projekciji broja i sastava odjela za svaku šk. godinu, prate se zaključci RV i stručnih sastanaka s okvirnim prijedlozima za sastav odjela, uz daljnju primjenu individualiziranih rasporeda rada za polaznike s kombiniranim teškoćama (dodatne, zdravstvene i specifične razvojno rehabilitacijske potrebe polaznika), uz suglasnost liječnika školske medicine.

Dodatna skrb za psihofizički razvoj i zdravlje - dodatna zdravstvena potpora u suradnji s medicinskom sestrom uključuje planirano zdravstveno praćenje, suradnju sa nadležnim liječnikom šk. medicine, podršku u razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini, savjetodavni rad s roditeljima, upućivanje na proširenu zdravstvenu obradu – ovisno o vrsti utjecajnih teškoća i zdravstvenim potrebama (neuropedijatar, dj. psihijatar, defektolog, logoped, psiholog, ostali specijalisti).

Stručno usavršavanje stručnog suradnika psihologa ostvaruje se kroz županijska vijeća stručnih suradnika, stručno vijeće Centra, strukovne konferencije, edukacije, seminare i projekte prema obvezama iz Statuta HPK i Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ.

U realizaciji projekta „Inkluzija 21.st. traži nova znanja“, u ulozi voditelja Tima za odabir sudionika, Tima za praćenje i evaluaciju projekta kao i u pružanju individualne podrške sudionicima mobilnosti, stručni suradnik psiholog sudjelovao je u izradi završnog izvješća projekta kroz specifična stručna znanja u interpretaciji rezultata za implementaciji ishoda projekta u Godišnji plan i program i Školski kurikulum Centra. Važnost rezultata projekta, suradnje učitelja i roditelja te rada stručnih suradnika tijekom nastave na daljinu u uvjetima pandemije opisana je u slijedećem tekstu.

 https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/erasmus-pomaze-u-online-nastavi-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju/,  

OPSEG USLUGA TIMSKE PODRŠKE CENTRA ZA UČENIKE S TUR I RODITELJE:

Prema profilu učenika, sve veća je zastupljenost učenika s kombiniranim i višestrukim teškoćama od predškolske do srednjoškolske dobi, što zahtijeva opsežne mjere rehabilitacije, školovanja i podrške polaznicima, učenicima i njihovim roditeljima za razvojno rehabilitacijske potrebe, zdravstvenu i socijalnu skrb. 

U Centru za odgoj i obrazovanje je dostupna mreža usluga stručnog tima za razvojno rehabilitacijske, odgojno obrazovne potrebe, zdravstvenu i socijalnu skrb djece i mladih s TuR koju zbog postojećih obiteljskih činitelja roditelji realiziraju uz podršku stručnog tima i djelatnika Centra.

Potpora školskim obveznicima od predškolske dobi do srednjoškolske dobi i završetka školovanja, kroz uključivanje u programe Centra u važećim zakonskim okvirima odgoja i obrazovanja, ostvaruje se kroz opseg poslova djelatnika i stručnog tima, prema razvojno obrazovnim mogućnostima učenika školovanja u OŠ i SŠ.

Dugogodišnje timsko praćenje učenika u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj dobi pokazuje uspješnost modela multidisciplinarnog pristupa rehabilitaciji djece te podrške i rada s roditeljima od predškolske dobi do polaska u školu i tijekom školovanja. Polaznik u statusu šk. obveznika, ostvaruje pravo na odgodu upisa za 1 šk. god. uz obvezu pohađanja programa predškole prema Rješenju, obuhvaćen je popratnim metodama polivalentne rehabilitacije, timskog praćenja i savjetovanja,  što omogućuje uspješno uključivanje u redovnu OŠ uz nastavak rehabilitacije, kao i optimalnu pripremu za nastavak školovanja u Centru, uz pripadajuće rehabilitacije i programe obrazovanja. Ishod prethodno opisanog je uspješno inkluzivno uključivanje u redovni obrazovni sustav za dio učenika, a za drugi dio učenika inkluzija u zajednicu tijekom i nakon školovanja - za osobe s invaliditetom u odrasloj dobi.

Timska podrška obuhvaća : 

• timska savjetovanja na upit i inicijativu roditelja i nadležnih ustanova za potrebe učenika s TuR izvan / unutar Centra u okviru predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog programa prema razvojno rehabilitacijskim, odgojno obrazovnim i zdravstvenim i socijalnim potrebama, 

• dodatna savjetovanja i preporuke u području odgojno obrazovne, zdravstvene i socijalne skrbi za učenike s TuR u riziku od prekida školovanja i rehabilitacije zbog kombinacije niza objektivnih činitelja u razvojnim i obiteljskim okolnostima,

•Administrativnu potpora kod ostvarivanja prava iz obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi.

Poseban doprinos Centra za odgoj i obrazovanje inkluzivnom obrazovanju i životu u zajednici  ostvaruje se kroz senzibilizaciju odgojno obrazovnog sustava i zajednice za potrebe učenika s TUR prema sposobnostima i mogućnostima kroz: 

•pružanje podrške stjecanju osnovnih obrazovnih kompetencija uz rehabilitaciju, srednjoškolskom obrazovanju i zapošljavanju na temelju stečenih obrazovnih kompetencija i zahtjeva tržišta rada,

•reduciranje socijalne isključenosti kroz ostvarivanje odgojno obrazovnih, razvojnih prava i potreba, primjerenu zdravstvenu i socijalnu skrb  za učenike s TuR,

•kontinuirano stručno usavršavanje kroz AZOO, IPA projekt, Erasmus + projekt za stjecanje specijaliziranih kompetencija u timskom i rehabilitacijskom radu s učenicima, roditeljima, sustručnjacima za potrebe međuresorne suradnje, u okviru postojećih financijskih mogućnosti Centra za daljnji profesionalni razvoj - u skladu s potrebama učenika s TuR (obrazovanje u OŠ i SŠ, podrška ostvarivanju potrebne zdravstvene skrbi, socijalnih prava, prava na zapošljavanje, uključivanje u zajednicu, obiteljske potrebe učenika i sl.)

Kontinuiranim djelovanjem kroz sve programe Centra, sudjelujemo u realizaciji Konvencije o pravima djeteta jer učenici s teškoćama u razvoju kroz obrazovanje, život i rad u zajednici, ostvaruju osobna temeljna ljudska prava, uz poštivanje osobitosti i različitosti individualnog razvoja i teškoća.

    

Ti to možeš, ja to mogu by Slidely Slideshow

preskoči na navigaciju