preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

Login
Od vrtića, do srednje

 

Dobitnici smo Nagrade grada Karlovca

Dobitnici smo priznanja "Vitez tolerancije"

O našem gradu

 

  

Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Plan i program za OŠ

Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 10. 2015.

Ukupno: 63054
Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
Natječaj za popunu radnih mjesta pomoćnik/pomoćnica u nastavi
Autor: Sanja Čorak, 3. 8. 2020.

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac objavljuje natječaj
za popunu radnih mjesta pomoćnik/pomoćnica u nastavi.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja

04. kolovoza 2020. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava je 13.kolovoza 2020.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,  7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ), sukladno uvjetima projekta UP.03.2.1.03.0023 "“ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnik/pomoćnice u nastavi III“ i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19, 22/20)  Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac objavljuje:


                                                           NATJEČAJ
Za popunu radnih mjesta pomoćnik/pomoćnica u nastavi u:

 

1.   Pomoćnik/ica u 1. odgojno – obrazovnoj skupini

              - 1 izvršitelj

            - na  određeno  vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.

            - nepuno radno vrijeme od  25 sati tjedno

 

2.   Pomoćnik/ica u 10. odgojno – obrazovnoj skupini

            - 1 izvršitelj

            - na  određeno  vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.

            - nepuno radno vrijeme od  25 sati tjedno

 

3.  Pomoćnik/ica u razrednoj nastavi za 4. razred

            - 1 izvršitelj

            - na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.

            - nepuno radno vrijeme  od 20 sati tjedno

 

 UVJETI
• završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18, 59/19, 22/20)
• protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).
• Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:
• hrvatsko državljanstvo
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pomoćnik/pomoćnica u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)
POŽELJNO

 iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.
PRIJAVA NA NATJEČAJ
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. životopis -vlastoručno potpisan
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od dana raspisivanja natječaja)

5. elektronički zapis ili potvrdu o potvrdu o podatcima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO – a

6. dokaz o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi za kandidate koji su završili nastavu, dok će izabrani kandidati bez edukacije biti obvezni istu završiti do početka rada.

 

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat mora priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Mjesto rada je u sjedištu  Centra u Karlovcu, Banija 24.

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Navedeni dokumenti moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.


Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj (EU) 2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama Centra, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.


Za kandidate  pravodobno prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua Točna informacija o mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na Internet stranici Centra:

 http://centar-odgojiobrazovanje-djeceimladezi-ka.skole.hr/

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je prijava na natječaj povučena.
Izabrani kandidat/kandidatkinja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.
Izabrani/a kandidat/kandidatkinja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.
S kandidatom/kandidatkinjom za pomoćnika/pomoćnicu u nastavi, Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 04. kolovoza 2020. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava je 13.kolovoza 2020.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Centra: Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac, Banija 24, 47 000 Karlovac, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA/POMOĆNICU U NASTAVI – REDNI BROJ  I NAZIV RADNOG MJESTA“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona  047/648-395.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Centra.
Priloženi dokumenti:
Natjecaj_pomocnik_u_nastavi_-2020.-2021.-converted.pdf (148.25 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju